โปรโมชั่นการบินไทย เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และอีกหลายเส้นทาง

การบินไทย เชียงใหม่

โปรโมชั่นการบินไทย เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และอีกหลายเส้นทาง Travel With Dad’ 2012 ต้อนรับเทศกาลวันพ่อในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้กับโปรโมชั่นพิเศษเที่ยวบินภายในประเทศ “ธันวาพาพ่อเที่ยว’ 2555 ราคาเริ่มต้นเพียง 1,820 บาท *ต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

- กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 2,045 บาท หรือไป – กลับ 4,090 บาท
- กรุงเทพฯ – เชียงราย ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 2,380 บาท หรือไป – กลับ 4,760 บาท
- กรุงเทพฯ – ขอนแก่น ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 1,820 บาท หรือไป – กลับ 3,590 บาท
- กรุงเทพฯ – อุดรธานี ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 1,890 บาท หรือไป – กลับ 3,730 บาท
- กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 1,990 บาท หรือไป – กลับ 3,930 บาท
- กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 2,680 บาท หรือไป – กลับ 5,360 บาท
- กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 3,870 บาท หรือไป – กลับ 7,740 บาท
- กรุงเทพฯ – กระบี่ ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 2,130 บาท หรือไป – กลับ 4,210 บาท
- กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี ราคาบัตรเที่ยวเดียวต่อท่าน 2,040 บาท หรือไป – กลับ 4,030 บาท

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2555

สำรองที่นั่งได้ที่: http://www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center : 02-3561111

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสารโปรโมชั่นการบินไทย เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และอีกหลายเส้นทาง
1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
2. ต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Same PNR)
3. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาตให้ออกบัตรโดยสาร แบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
6. ไม่มีส่วนลดสำหรับราคาบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก
7. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน, Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
8. ได้รับไมล์สะสมปกติ
9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** โปรโมชั่นการบินไทย Travel With Dad’ 2012 ต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

Tags: , , ,

Comments are closed.