ฟรี! สมัครสมาชิกและต่ออายุบัตร king power

บัตร king power

ฟรี! สมัครสมาชิกและต่ออายุบัตร King power ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 ที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำเท่านั้น สามารถรับบัตรสมาชิกได้ทันทีในวันที่สมัคร

การสมัครสมาชิกใช้เพียงหมายเลขพาสปอร์ต โดยไม่ต้องมียอดซื้อสินค้า สำหรับการต่ออายุบัตร King Power สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ภายในเดือนที่บัตรหมดอายุเท่านั้น พร้อมรับส่วนลด และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ

ในกรณีที่สมัครแทน ผู้มอบอำนาจต้องเซ็นเอกสารรับรองในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือแสดงหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรมแทนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตร king power ฟรี!
- เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทาง (Passport)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tags: ,

Comments are closed.